четвъртък 30, май 2024г.
Документи съгласно чл. 175 и чл.263 от ЗПУО
Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
05.04.2024г. за сведение:

Касово изпълнение на бюджет - първо тримесечие 2024 год.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
29.03.2024г. за сведение:

План бюджет 2024г

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
15.01.2024г. за сведение:

Касово изпълнение на бюджет 2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
20.10.2023г. за сведение:

План за противодействие с тероризма 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
20.10.2023г. за сведение:

План за работа на училищния  координационен съвет  за справяне  с тормоза  в училище

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
20.10.2023г. за сведение:

План няа училищната комисия за борба с противообществените прояви

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
20.10.2023г. за сведение:

 План за дейностите  по Стратегията за учебната 2023/2024 год.

Георгиева, Диана
20.10.2023г. за сведение:

Стратегия за развитие 2023/2028 година

Георгиева, Диана
20.10.2023г. за сведение:

Етичен кодекс за учебната 2023/2024 год.

Георгиева, Диана
20.10.2023г. за сведение:

Годишен план за дейността на ОУ "Христо Ботев" с. Хлябово  за учебната 2023/2024 година

Георгиева, Диана