четвъртък 30, май 2024г.
История на училището

История на училището

 

ЛЕТОПИС НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ХЛЯБОВО, ОБЩ. ТОПОЛОВГРАД, ОБЛ. ХАСКОВО

 

За първи път в с. Хлябово българско училище е отворено през 1878/1879 година с учител Иван Русинов, местен жител, завършил образованието си в Стара Загора. През 1880 год. е завършен строежът на ново училище при църквата, с 4 учебни стаи и канцелария. Заведена е книга за посещенията на инспектората през 1893 год. Следват години на труд и ентусиазъм, както от учители, така и от ученици.

През 1915/1916 год. учениците са 22, а подлежащите на обучение – 195. Учебните години обикновено започват октомври – ноември, тъй като децата работят като ратайчета, и завършват в края на месец май без строго фиксирани дати.

11 декември 1934 год. училището е наименувано Христо Ботев. През 1937/1938 год. се учат 221 ученици. За първи път през същата година се открива прогимназия със 75 ученици, което налага сформирането на 2 паралелки.

С водосвет 1943/1944 год. учебните занятия започват на 15 септември. На 1 ноември е ознаменуван Денят на народните будители. През същата година коледарски хор коледува и със събраните средства се купуват подаръци за войниците, а лазарската група подкрепя пострадалите от въздушните нападения със средствата, които са събрали.

На 13 юни встъпва в длъжност средищен директор – Янко Тодоров Янков, съгласно Заповед № 233 от 8 юни 1944 год. на Бургаския областен учителски инспектор.

На 24 октомври 1946 год. Директор става Христо Павлов.

Директори през следващите години са:

1953/1954 год. – Гинка Дечева

1961/1962 год. – Георги Желязков

1967/1968 год. – Дичо Атанасов

1971/1972 год. – Кольо Маринов

1982/1983 год. – Иванка Бакърджиева

1992/1993 год. – Иван Михалев

1994–1995 год. – Татяна Йорданова

Следват директорите М. Деведжиева, М. Костова, Д. Петкова и К. Вълкова, Д. Георгиева

На 31 януари 1945 год. се създава селско дружество „Баба Тонка“ от учителките Евдокия Иванова и Мара Димова.

На 14 май 1945 год. се провежда годишно утро, като учениците са 237.

 

Активна дейност се развива не само с учениците, но и с педагогическия персонал.

Организират се открити уроци, конференции, изнасят се театрални постановки, провеждат се литературни вечери, табла и др.

През 1976 год. на Окръжните педагогически четения за първи път взема участие и училището в с. Хлябово, като негов представител е Иванка Георгиева.

Следват години на всеотдаен труд от страна на педагозите, чиято единствена цел е да обучават, възпитават и изграждат личности знаещи, можещи и достойни граждани на нашата родина България.