четвъртък 30, май 2024г.
Седмично разписание

  

Седмично разписание за първи срок на учебна 2022/2023година

 

ден

час

1клас

2 клас

3 клас

4 клас

П             О
Н
Е
Д
Е
Л
Н
И
К

1

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

Човекът и обществото ООП

Човекът и обществото ООП

2

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

3

Математика ООП

Математика ООП

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

4

Технологии и предприемачество ООП

Технологии и предприемачество ООП

Физич. възп. и спорт  ООП

Физич. възп. и спорт  ООП

5

Час на класа

Час на класа

Математика ООП

Математика ООП

6

 

Френски език ООП

Час на класа

Час на класа

 

 

 

 

Спортни дейности

Спортни дейности

 

 

 

 

 

 

 

В

Т

О

Р

Н

И

К

1

Бълг. език  и литература РП

Бълг. език  и литература РП

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

2

Физическо възпитание и спорт ООП

Физическо възпитание и спорт ООП

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

3

Математика ООП

Математика ООП

Математика ООП

Математика ООП

4

Родинознание ООП

Родинознание ООП

Изобразително изкуство  ООП

Изобразително изкуство  ООП

5

 

Френски език ООП

Изобразително изкуство  ООП

Изобразително изкуство  ООП

6

 

 

Човекът и природата ООП

Човекът и природата ООП

 

 

 

 

 

 

 

С

Р

Я

Д

А

1

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

2

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

Човекът и обществото ООП

Човекът и природата ООП

3

Математика ООП

Математика ООП

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

4

Музика ООП

Музика ООП

Френски език ООП

Френски език ООП

5

Спортни дейности

Спортни дейности

Музика ООП

Музика  ООП

6

 

 

Математика ООП

Математика ООП

 

 

 

 

Ч
Е
Т
В
Ъ
Р
Т
Ъ
К

1

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

Френски език ООП

Френски език ООП

2

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

3

Физич.възпитание и спорт ООП

Физич.възпитание и спорт  ООП

Математика ООП

Математика ООП

4

Математика ООП

Математика ООП

Технологии и предприемачество ООП

Технологии и предприемачество ООП

5

Музика ООП

Музика ООП

Бълг. език  и литература   РП

Бълг. език  и литература   РП

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

Е

Т

Ъ


К

 

1

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

Комп. моделиране ООП

Комп. моделиране ООП

2

Бълг. език  и литература РП

Бълг. език  и литература РП

Бълг. език  и литература  РП

Бълг. език  и литература  РП

3

Математика РП

Математика РП

Математика  РП

Математика РП

4

Изобр. из-во  ООП

Изобр. из-во ООП

Физич.възпитание и спорт ООП

Физич.възпитание и спорт ООП

5

Изобр. из-во  ООП

 

Френски език ООП

Френски език ЗУЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

ден

час

5 клас

7 клас

6 клас

П   О    Н   Е   Д   Е  Л   Н   И   К   

 

1

Човекът и природата ЗУЧ

Биология и здр.образов.  ООП

Технологии и предприемачество  ООП

2

Математика  ООП

Математика  ООП

БЕЛ ООП

3

Физ.възп.и спорт   ООП

Физ.възп.и спорт   ООП

Френски език  ООП

4

БЕЛ     ООП

БЕЛ   ООП

Физ.възп.и спорт ООП

5

БЕЛ     ООП

БЕЛ     ООП

Математика ООП

6

История и цивилизации  ООП

История и цивилизации  ООП

БЕЛ   ООП

 

Час на класа

Час на класа

Час на класа

 

 

 

 

 

 

В

 Т   

О   

Р    

Н  

И  

К

1

БЕЛ  ООП

Физика и астрономия  ООП

Френски език ООП

2

Математика  ООП

Математика РП

БЕЛ ООП

3

Френски език  ООП

Френски език    ООП

БЕЛ ООП

4

Човекът и природата  ООП

Биология и ЗО     ООП

Музика ООП

5

БЕЛ    ООП

БЕЛ   ООП

Математика ООП

6

Изобразително изкуство  ООП

Изобразително изкуство  ООП

 Компютърно моделиране и инф. технологии ООП

7

Изобразително изкуство ООП

Изобразително изкуство  ООП

Спортни дейности

 

 

 

 

 

 

 

С

Р

Я

Д

А

1

Френски език  ООП

Френски език ООП

БЕЛ ООП

2

Технологии и предприемачество ООП

Технологии и предприемачество ООП

БЕЛ ООП

3

История и цивилизации  ООП

История и цивилизации  ООП

Математика ООП

4

БЕЛ ООП

БЕЛ  ООП

Физич. възп и спорт ООП

5

Математика ООП

Математика ООП

Човекът и природата ООП

6

Компютърно моделиране и инф. техн.  ЗУЧ

Информационни технологии ООП

История и цивилизации ООП

 

Спортни дейности

Спортни дейности

 

 

Ч    Е   Т  В   Ъ  Р    Т    Ъ    К

 

 

 

 

1

БЕЛ  ООП

БЕЛ  ООП

История и цивилизации ООП

2

Математика ООП

Математика ООП

БЕЛ  РП

3

Физ.възп.и спорт ООП

Физ.възп.и спорт ООП

Математика ООП

4

Математика  РП

Математика  РП

Музика ООП

5

География и и-ка ООП

География и и-ка ООП

Математика РП

6

Музика ООП

Музика ООП

География и и-ка  ООП

7

 

Физика и астрономия ООП

 

 

 

 

 

 

 

П

Е

Т

Ъ

К

1

География и и-ка  ООП

География и и-ка  ООП

Френски език ООП

2

Математика ООП

Математика ООП

Човекът и природата ООП

3

Физ.възп.и спорт ООП

Химия и ООС   ООП

Математика ООП

4

БЕЛ РП

БЕЛ РП

География и и-ка  ООП

5

Музика ООП

Музика ООП

Изобразително из-во ООП

6

Френски език ООП

Френски език ООП

Изобразително из-во ООП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седмично разписание за втори  срок на учебна 2022/2023година

 

ден

час

1клас

2 клас

3 клас

4 клас

П    О
Н
Е
Д
Е
Л
Н
И
К

1

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

2

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

3

Математика ООП

Математика ООП

Човекът и обществото ООП

Човекът и природата ООП

4

Музика ООП

Музика ООП

Физич. възп. и спорт  ООП

Физич. възп. и спорт  ООП

5

Час на класа

Час на класа

Математика ООП

Математика ООП

 

Спортни дейности

Спортни дейности

Час на класа

Час на класа

 

 

 

 

Спортни дейности

Спортни дейности

 

 

 

 

 

 

 

В

Т

О

Р

Н

И

К

1

Бълг. език  и литература РП

Бълг. език  и литература РП

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

2

Родинознание ООП

Родинознание ООП

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

3

Математика ООП

Френски език ООП

Физич.възпитание и спорт ООП

Физич.възпитание и спорт ООП

4

Изобразително изкуство  ООП

Изобразително изкуство  ООП

Човекът и природата ООП

Човекът и природата ООП

5

Изобразително изкуство  ООП

Изобразително изкуство  ООП

Изобразително изкуство  ООП

Изобразително изкуство  ООП

6

 

 

Изобразително изкуство  ООП

Математика ООП

 

 

 

 

 

 

 

С

Р

Я

Д

А

1

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

2

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

Човекът и обществото ООП

Човекът и обществото ООП

3

Математика ООП

 

Математика ООП

Музика ООП

Музика ООП

4

Физическо възпитание и спорт ООП

Физическо възпитание и спорт ООП

Френски език ООП

Френски език ООП

5

 

Френски език ООП

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

6

 

 

Математика ООП

Математика ООП

 

 

 

 

Ч
Е
Т
В
Ъ
Р
Т
Ъ
К

1

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

Френски език ООП

Френски език ООП

2

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

3

Физич.възпитание и спорт ООП

Физич.възпитание и спорт  ООП

Математика ООП

Математика ООП

4

Математика ООП

Математика ООП

Технологии и предприемачество ООП

Технологии и предприемачество ООП

5

Технологии и предприемачество ООП

Технологии и предприемачество ООП

Бълг. език  и литература   РП

Бълг. език  и литература   РП

 

 

 

 

 

 

 

П

Е

Т

Ъ


К

 

1

Бълг. език  и литература ООП

Бълг. език  и литература ООП

Комп. моделиране ООП

Комп. моделиране ООП

2

Бълг. език  и литература РП

Бълг. език  и литература РП

Френски език ООП

Френски език ООП

3

Музика ООП

Музика ООП

Музика ООП

Музика ООП

4

Математика РП

Математика РП

Математика  РП

Математика  РП

5

   

Физич.възпитание и спорт ООП

Физич.възпитание и спорт ООП

 

 

 

 

 

 

                 

 

   

ден

час

5 клас

7 клас

6 клас

 П   О    Н   Е    Д       Е  Л   Н   И   К   

 

1

Човекът и природата ООП

Биология и здр.образов.  ООП

Технологии и предприемачество ООП

2

Технологии и предприемачество  ООП

Технологии и предприемачество  ООП

Френски език  ООП

3

БЕЛ     ООП

БЕЛ   ООП

Математика ООП

4

БЕЛ     ООП

БЕЛ   ООП

История и цивилизации ООП

5

География и и-ка  ООП

География и и-ка  ООП

БЕЛ   ООП

6

Математика ООП

Математика ООП

БЕЛ   РП

 

Час на класа

Час на класа

Час на класа

 

 

 

 

Спортни дейности

 

 

В

 Т   

О   

Р    

Н  

И  

К

1

Човекът и природата ООП

Биология и здр.образов.  ООП

Технологии и предприемачество ООП

2

Технологии и предприемачествоООП

Химия и опазване на природната среда ООП

БЕЛ ООП

3

Математика  ООП

Математика  ООП

БЕЛ ООП

4

БЕЛ    ООП

БЕЛ    ООП

Математика  ООП

5

Математика  РП

Математика  РП

Физич. възп и спорт ООП

6

Компютърно моделиране и инф. технологии ООП

Информационни технологии ООП

 География и и-ка  ООП

7

Физич. възп и спорт ООП

Физич. възп и спорт ООП

Музика ООП

 

 

 

 

 

 

 

 

С

Р

Я

Д

А

1

Френски език  ООП

Френски език ООП

БЕЛ ООП

2

Човекът и природата ООП

Химия и опазване на природната среда ООП

Математика ООП

3

Математика ООП

Математика ООП

Френски език  ООП

4

БЕЛ РП

БЕЛ РП

История и цивилизации ООП

5

Физ.възп.и спорт ООП

Физ.възп.и спорт ООП

БЕЛ  РП

6

История и цивилизации ООП

История и цивилизации ООП

Човекът и природата ООП

7

Музика ООП

--------------------

Физ.възп.и спорт ООП

 

Ч 

Е 

Т 

 В

 Ъ 

Р 

Т

 Ъ

К

 

 

 

 

1

Математика ООП

Математика ООП

География и и-ка  ООП

2

Компютърно моделиране и инф. технологии ООП

Изобразително изкуство  ООП

Човекът и природата ООП

3

Френски език  ООП

Френски език  ООП

Математика ООП

4

БЕЛ    ООП

БЕЛ    ООП

Физ.възп.и спорт ООП

5

География и и-ка  ООП

География и и-ка  ООП

Компютърно моделиране и инф. технологии ООП

6

Изобразително изкуство  ООП

Физика и астрономия ООП

БЕЛ    ООП

7

Изобразително изкуство  ООП

 

Музика ООП

 

 

 

 

 

 

П

Е

Т

Ъ

К

1

Френски език ООП

Френски език ООП

Математика ООП

2

БЕЛ    ООП

БЕЛ    ООП

Математика РП

3

Математика ООП

Математика ООП

Човекът и природата ООП

4

БЕЛ РП

БЕЛ РП

Френски език  ООП

5

История и цивилизации ООП

История и цивилизации ООП

Компютърно моделиране и инф. техн.  ЗУЧ

6

Музика ООП

Музика ООП

Изобразително из-во ООП

 

 

Спортни дейности

Спортни дейности

Изобразително из-во ООП