четвъртък 30, май 2024г.
Дневен режим

  ГРАФИК  за влизане и излизане от учебните часове:

 

І и ІІ клас

 

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

НАЧАЛО НА ЧАСА

КРАЙ НА ЧАСА

МЕЖДУЧАСИЕ

I-ви

08ч. 00 мин.

08ч. 35мин.

 

 

08ч.35мин.

08ч.50мин.

15 минути

II-ри

08ч. 50 мин.

09ч. 25 мин.

 

 

09ч.25мин.

09ч.40мин.

15минути

III-ти

09ч. 40мин.

10ч. 15 мин.

 

 

10ч.15мин.

10ч.40мин.

25 минути

IV-ти

10ч. 40 мин.

11ч. 15 мин.

 

 

11ч.15мин.

11ч.30мин

15 минути

V-ти

11ч.30 мин.

12ч. 05 мин.

 

 

12ч.05мин.

12ч.20 мин

15минути

VI-ти

12ч.20 мин.

 12ч .55 мин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ, ІV, V,VІ, VІІ клас

 

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

НАЧАЛО НА ЧАСА

КРАЙ НА ЧАСА

МЕЖДУЧАСИЕ

I-ви

08ч. 00 мин.

08ч. 40 мин.

 

 

08ч.40мин.

08ч.50мин.

10 минути

II-ри

08ч. 50 мин.

09ч. 30 мин.

 

 

09ч.30мин.

09ч.40мин.

10 минути

III-ти

09ч. 40мин.

10ч. 20 мин.

 

 

10ч.20мин.

10ч.40мин.

20 минути

IV-ти

10ч. 40 мин.

11ч. 20 мин.

 

 

11ч.20мин.

11ч.30мин

10 минути

V-ти

11ч.30 мин.

12ч. 10 мин.

 

 

12ч.10мин.

12ч.20 мин

10минути

VI-ти

12ч.20 мин.

13ч .00 мин.

 

 

         13ч. 00 мин. 

        13ч.10 мин.

          10 минути

VІІ- ми

        13ч. 10 мин.

        13ч. 50 мин.

 

 

Седмично разписание/график /на часовете в група ЦОУД  сборна I-VІІ клас :

   12,20 – 13,00 ч.      

Организиран отдих и физическа активност

13,10 – 13,50ч.

Занимания по интереси

14,00 – 14,40 ч.

Самоподготовка

10 минути

Междучасие

14,50 – 15,30 ч.

Самоподготовка

15,40 – 16,20 ч.

Занимания по интереси

16,30 – 17.10 ч.

Организиран отдих и физическа активност