четвъртък 30, май 2024г.
Ваканции

1

        ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2022-2023 г.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през :

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г. - 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04. 2023 г. –17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

12.04.2023 г.-17.04.2023 г.вкл.      –пролетна за XII клас

Неучебни дни:

19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2023 г. – втори ДЗИ

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден

13.06.2023 г.-НВО по БЕЛ в края на VII клас и на X клас

16.06.2023 г.- НВО по математика в края на VII клас и на X клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2023 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

16.05.2023 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2023 г. – I - III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г. –IV - VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2023 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици+ 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.2023 г. – 31.08.2023 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в X и XI клас)