четвъртък 30, май 2024г.
Раздел "Нормативни документи"
Дата на обновяване: Вид: Нормативен документ: Изтегли
09.03.2023г. Закони Закон за училищното и предучилищното образование
09.03.2023г. Наредби НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
09.03.2023г. Наредби Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
09.03.2023г. Наредби Наредба № 10 за организация на училищното образование
09.03.2023г. Наредби Наредба за приобщаващото образование