четвъртък 30, май 2024г.
Текущи съобщения от раздел "Бюджет/Отчети"
Относно: Служител: Прикачен файл

Отчет за  касово изпълнение на бюджет към 01.10.2023 год.

Георгиева, Диана изтегли

Отчет за касово изпълнение на бюджета месец юни 2023г.

Георгиева, Диана изтегли

Отчет за касово изпълнение на бюджета месец  март 2023г.

Георгиева, Диана изтегли

Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец декември 2022г.

Георгиева, Диана изтегли

Отчет за касово изпълнение на бюджета месец септември 2022г.

Георгиева, Диана изтегли

Отчет за касово изпълнение на бюджета  месец юни

Георгиева, Диана изтегли

Отчет за касово изпълнение на бюджета месец март 2022

Георгиева, Диана изтегли

Бюджет за 2022г.

Георгиева, Диана изтегли