четвъртък 30, май 2024г.
Училищни планове, програми и правилници
Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
23.02.2024г. за сведение:

План за действие по БДП 2024 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
23.02.2024г. за сведение:

Правила за вътрешно подаване на жалби и сигнали

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
23.02.2024г. за сведение:

Процедура за приемане на жалби и сигнали

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
06.12.2023г. за сведение:

Учебен план за 6- ти клас за 2023-2024 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
20.10.2023г. за сведение:

Учебен план 7- ми клас 2023-2024 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
20.10.2023г. за сведение:

Учебен план 5 ти клас за учебната 2023-2024 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
20.10.2023г. за сведение:

Учебен план 4-ти клас за 2023-2024 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
20.10.2023г. за сведение:

Учебен план 3-ти клас 2023-2024 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
20.10.2023г. за сведение:

Учебен план за 2-ри клас 2023-2024 год.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
20.10.2023г. за сведение:

Учебен план 1-ви клас- 2023-2024 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
20.10.2023г. за сведение:

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване  на децата и учениците  от уязвимите групи

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
20.10.2023г. за сведение:

Програма за превенция на ранното напускане  на училище 2023-2024 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
20.10.2023г. за сведение:

План за контролната дейност през учебната 2023/2024 год.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
20.10.2023г. за сведение:

Правилник за дейността на училището през учебната 2023/2024 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
21.04.2023г. :

План за справяне с тормоза

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
09.03.2023г. :

Мерки за повишаване качеството на образованието

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
20.09.2022г. :

Годишна училищна програма за  ЦОУД

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
20.09.2022г. :

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
19.09.2022г. :

Правила за опазване на материално- техническата база

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
19.09.2022г. :

План на училищната комисия за борба срещу противообществените прояви

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана
16.09.2022г. :

План за противодействие на тероризма

покажи съдържаниепокажи съдържание
Георгиева, Диана